Koninklijk besluit - Regering. - Wijziging, de 18 novembre 2022

Artikel 1. Wordt aanvaard, het ontslag aangeboden door mevr. Eva De Bleeker uit haar ambt van Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee.

Art. 2. Mevr. Alexia Bertrand wordt benoemd tot Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee.

Art. 3. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 18 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

  1. DE CROO

Aanhef

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT