Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Casablanca en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, de 16 avril 2020

Artikel 1. Het consulaat-generaal van België te Casablanca wordt gesloten.

Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 november 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in kolom 1 worden de woorden "Casablanca Casablanca" opgeheven;

  2. in kolom 2 worden de woorden "Het Koninkrijk Marokko met uitzondering van de Wilayas van de Regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaers ; de Regio Fès-Boulemane, de Regio Gharb-Cherarda-Beni Hsan, de Regio Meknès-Tafilalet (behalve de Provincie Errachidia), de Oostelijke Regio (behalve de provincie Nador), de Regio Taza-Al Hoceima-Taounate (behalve de provincie Al Hoceima)." opgeheven.

  3. in kolom 2 worden onder Rabat de woorden "de Wilayas van de Regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaers ; de Regio Fès-Boulemane, de Regio Gharb-Cherarda-Beni Hsan, de Regio Meknès-Tafilalet (behalve de Provincie Errachidia), de Oostelijke Regio (behalve de provincie Nador), de Regio Taza-Al Hoceima-Taounate (behalve de provincie Al Hoceima)" vervangen door de woorden "Het Koninkrijk Marokko".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 4. De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel op 16 april 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken Défense,

Ph. GOFFIN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten;

Gelet op het advies van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI