Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee, de 14 mars 2023

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. "de verantwoordelijke": de eigenaar of de houder, die gewoonlijk over het pluimvee een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent of over de onderneming waar geen pluimvee wordt gehouden;

 2. "pluimveeslachthuis": inrichting waar pluimvee wordt geslacht;

 3. "consumptie-eieren": eieren van pluimvee, in de schaal en geschikt voor consumptie in ongewijzigde staat of voor het gebruik door de levensmiddelenindustrie;

 4. "eiproducten": consumptie-eieren ontdaan van de schaal, eigeel en ovalbumine;

 5. "loopvogels": vogels van de soorten struisvogel (Struthio camelus), emoe (Dromaius novaehollandiae), nandoe (Rhea americana) en casuaris (Casuarius);

 6. "Sanitair Fonds": het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

 7. "FAVV": het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

 8. "Sanitel": geautomatiseerd systeem van het FAVV voor gegevensverwerking in verband met de identificatie en registratie van dieren;

 9. "aanslagbiljet": het document waarmee de bijdrageplichtige in kennis gesteld wordt van het door hem te betalen bedrag, vastgesteld in het kader van dit besluit.

  Art. 2. § 1. De jaarlijkse verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds in de sector pluimvee zijn vastgelegd als volgt:

 10. voor de verantwoordelijken van door het FAVV erkende pluimveeslachthuizen:

  - die jaarlijks tot en met 100.000 stuks slachten: 186 euro;

  - die jaarlijks tussen 100.001 en 2.000.000 stuks slachten: 596 euro;

  - die jaarlijks meer dan 2.000.000 stuks slachten: 1.116 euro;

 11. voor de verantwoordelijken van door het FAVV toegelaten pakstations van eieren:

  - met een technische sorteercapaciteit tot en met 5.000 eieren per uur: 156 euro;

  - met een technische sorteercapaciteit tussen 5.001 en 15.000 eieren per uur: 234 euro;

  - met een technische sorteercapaciteit van meer dan 15.000 eieren per uur: 365 euro;

 12. voor de groothandelaars in eieren: 156 euro. Groothandelaars in eieren met een gemiddelde wekelijkse omzet van minder dan 1.800 eieren worden evenwel vrijgesteld van betaling van de verplichte bijdrage;

 13. voor de door het FAVV toegelaten handelaars in pluimvee: 131 euro;

 14. voor de verantwoordelijken van eiproductenbedrijven en van de bedrijven die ovoproducten in de handel brengen, erkend door het FAVV:

  - waarvan de inrichting beschikt over een werkelijke pasteurisatiecapaciteit tot en met 3 ton per uur: 261 euro;

  - waarvan de inrichting beschikt over een werkelijke pasteurisatiecapaciteit van meer dan 3 ton per uur: 782 euro;

 15. voor de verantwoordelijken van door het FAVV toegelaten broeierijen:

  - voor het uitbroeden van loopvogeleieren:

  - met een capaciteit tot en met 1.000 eieren: 93 euro;

  - met een capaciteit van meer dan 1.000 eieren: 279 euro;

  - voor het uitbroeden van eieren van andere soorten dan loopvogels:

  - met een capaciteit tot en met 1.000 eieren of met een seizoensgebonden activiteit: 372 euro;

  - met een capaciteit van 1.001 tot en met 200.000 eieren: 1.116 euro;

  - met een capaciteit van 200.001 tot en met 500.000 eieren: 1.488 euro;

  - met een capaciteit van 500.001 tot en met 1.000.000 eieren: 2.045 euro;

  - met een capaciteit van meer dan 1.000.000 eieren: 2.603 euro;

 16. voor de verantwoordelijken van door het FAVV toegelaten selectiebedrijven, vermeerderingsbedrijven en opfokbedrijven voor fokpluimvee:

  - met een bedrijfsgrootte tot en met 2.500 dieren: 300 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 2.501 tot en met 5.000 dieren: 395 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 5.001 tot en met 7.500 dieren: 469 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 7.501 tot en met 10.000 dieren: 576 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 10.001 tot en met 12.500 dieren: 720 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 12.501 tot en met 15.000 dieren: 864 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 15.001 tot en met 17.500 dieren: 1.008 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 17.501 tot en met 20.000 dieren: 1.115 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 20.001 tot en met 25.000 dieren: 1.296 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 25.001 tot en met 30.000 dieren: 1.584 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 30.001 tot en met 40.000 dieren: 1.872 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 40.001 tot en met 50.000 dieren: 2.333 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 50.001 tot en met 75.000 dieren: 3.240 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 75.001 tot en met 100.000 dieren: 4.536 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van meer dan 100.000 dieren: 5.184 euro;

 17. voor de houders van een toelating van het FAVV voor het fabriceren van mengvoeders voor pluimvee: 156 euro. Houders van een vergunning voor de invoer, wiens enige beroepsactiviteit betrekking heeft op de invoer van producten uit andere Lidstaten, worden evenwel vrijgesteld van betaling van de verplichte bijdrage;

 18. voor de verantwoordelijken voor gebruikspluimvee voor de productie van consumptie-eieren, al dan niet op ouderdom van de leg en reforme dieren inbegrepen:

  - met een bedrijfsgrootte van 200 tot en met 5.000 dieren: 150 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 5.001 tot en met 10.000 dieren: 177 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 10.001 tot en met 15.000 dieren: 243 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 15.001 tot en met 20.000 dieren: 308 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 20.001 tot en met 25.000 dieren: 375 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 25.001 tot en met 30.000 dieren: 440 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 30.001 tot en met 40.000 dieren: 538 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 40.001 tot en met 50.000 dieren: 669 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 50.001 tot en met 60.000 dieren: 801 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 60.001 tot en met 70.000 dieren: 932 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 70.001 tot en met 80.000 dieren: 1.063 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 80.001 tot en met 90.000 dieren: 1.194 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 90.001 tot en met 100.000 dieren: 1.325 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 100.001 tot en met 150.000 dieren: 1.733 euro;

  - met een bedrijfsgrootte van 150.001 tot en met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT