Provincie Antwerpen. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. - Gemeente Kasterlee : Gierlebaan Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 17 maart 2011 verleent goedkeuring

Provincie Antwerpen. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. - Gemeente Kasterlee : Gierlebaan

Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 17 maart 2011 verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Gierlebaan » dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT