Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6880 van 21 februari 2008 : Wordt kapitein-ter-zee stafbrevethouder L. Marsia op 18 januari 2008 ontslagen uit het am

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming. - Ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 6880 van 21 februari 2008 :

Wordt kapitein-ter-zee stafbrevethouder L. Marsia op 18 januari 2008 ontslagen uit het ambt van chef van het administratief en technisch secretariaat op het Departement van Landsverdediging.

Wordt luitenant-kolonel V. D'Hoest, op 19 januari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT