Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 1 JULI 2022. - Ontslag en benoeming burgemeester Bij besluit van 1 juli 2022 neemt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur

1 JULI 2022. - Ontslag en benoeming burgemeester

Bij besluit van 1 juli 2022 neemt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen kennis van het ontslag van de heer Ivan Delaere als burgemeester van de gemeente Pittem met ingang van 1 september 2022.

Bij besluit van 1 juli 2022 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT