Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 maart 2002, wordt de heer Kalenda Katanga Alidor, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Brussels

Regie der Gebouwen. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2002, wordt de heer Kalenda Katanga Alidor, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Troon van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2001.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT