Benoeming Kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Moens, Rudi, eerste auditeur bij het Rekenhof, uit

Benoeming Kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Moens, Rudi, eerste auditeur bij het Rekenhof, uit zijn functie van Adjunct-Kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 10 oktober 2002 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT