Personeel. - Kabinet. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 wordt de heer Luc Lallemand, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adjunct-kabine

Personeel. - Kabinet. - Ontslagen

Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 wordt de heer Luc Lallemand, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adjunct-kabinetschef van de Vice-Eerste Minister.

Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 wordt de heer Philippe Kridelka, met ingang van 29...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT