Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer Benoeming. - Erratum In de bekendmaking van de benoeming van de kabinetsleden van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, in het Belgisch Staatsblad

Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer

Benoeming. - Erratum

In de bekendmaking van de benoeming van de kabinetsleden van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2002, dient in de Franse tekst, voor het ambt van de heer Luc Maréchal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT