Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is Mevr. L'Heureux, F., stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Dir

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

Personeel. - Justitiehuizen

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is Mevr. L'Heureux, F., stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie - Dienst Justitiehuizen, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Justitiehuizen, vanaf 6 april 2002.

Overeenkomstig de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT