19 JUNI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2011 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 7, §§ 1 en 3;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 11 april 2011 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 1965 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en tot bepaling van de risico's die gedekt zijn door de verzekeringsondernemingen die de vereniging zonder winstoogmerk "Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening" vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1965 betreffende het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, ter voldoening aan de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1965 houdende organisatie van de financiële Staatstussenkomst voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening;

Gelet op de aanvraag van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, gegeven op 5 mei 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT