Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011 wordt de heer Jérémy Voglaire vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervo

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011 wordt de heer Jérémy Voglaire vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 mei 2010 en uitwerking op 1 mei 2011.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT