28 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit Ministers van Staat. - Benoemingen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Op voordracht van Onze Eerste Minister,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden benoemd tot Minister van Staat :

De heer E. Di Rupo, gewezen Vice-Eerste Minister, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen senator;

De heer F. Willockx, gewezen Minister, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers;

De heer R. Langendries, gewezen Minister, gewezen voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen senator, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers;

Mevr. M. Smet, gewezen Minister, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, lid van het Europees Parlement;

De heer P. Dewael, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers;

De heer R. Lallemand, gewezen senator;

De heer J. Geysels, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers;

De heer K. De Gucht, gewezen senator;

De heer D. Ducarme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT