1 JANUARI 2003. - Lijst van de paritaire comités op datum van 1 januari 2003., de 1 janvier 2003

Artikel M. (Om technische redenen wordt deze lijst onderverdeeld als volgt : M1 - M3)

Art. M1. 1. Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers.

Nummer Benaming

100 Aanvullend Paritair Comite voor de werklieden (2)

101 Nationale Gemengde Mijncommissie

102 Paritair Comite voor het groefbedrijf

102.01 Paritair Subcomite voor het bedrijf der hardsteengroeven

en der groeven van uit te houwen kalksteen in de

provincie Henegouwen

102.02 Paritair Subcomite voor het bedrijf der hardsteengroeven

en der groeven van uit te houwen kalksteen in de

provincies Luik en Namen

102.03 Paritair Subcomite voor de porfiergroeven in de provincie

Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie

Waals-Brabant

102.04 Paritair Subcomite voor het bedrijf van de zandsteen- en

kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk,

uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

102.05 Paritair Subcomite voor het bedrijf der porseleinaarde- en

zandgroeven welke in openlucht geexploiteerd worden in

de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg

en Namen

102.06 Paritair Subcomite voor het bedrijf der grint- en zandgroeven

welke in openlucht geexploiteerd worden in de

provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,

Limburg en Vlaams-Brabant

102.07 Paritair Subcomite voor het bedrijf der kalksteengroeven,

cementfabrieken en kalkovens van het administratief

arrondissement Doornik

102.08 Paritair Subcomite voor het bedrijf der marmergroeven en

-zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk.

102.09 Paritair Subcomite voor het bedrijf van de groeven van

niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de

bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied

van het Rijk

102.10 Paritair Subcomite voor de terugwinning van steenstort (2)

102.11 Paritair Subcomite voor het bedrijf der leisteengroeven,

coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen

in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik,

Luxemburg en Namen

104 Paritair Comite voor de ijzernijverheid

105 Paritair Comite voor de non-ferro metalen

106 Paritair Comite voor het cementbedrijf

106.01 Paritair Subcomite voor de cementfabrieken

106.02 Paritair Subcomite voor de cementagglomeraten

106.03 Paritair Subcomite voor de vezelcement

107 Paritair Comite voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters

en naaisters

109 Paritair Comite voor het kleding- en confectiebedrijf

110 Paritair Comite voor de textielverzorging

111 Paritair Comite voor de metaal-, machine- en elektrische

bouw

112 Paritair Comite voor het garagebedrijf

113 Paritair Comite voor het ceramiekbedrijf

113.01 Paritair Subcomite voor het faience- en het porseleinbedrijf,

de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het

ceramisch aardewerk

113.02 Paritair Subcomite voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding

en vloertegels

113.03 Paritair Subcomite voor vuurvaste producten

113.04 Paritair Subcomite voor de pannenbakkerijen

114 Paritair Comite voor de steenbakkerij

114.01 Paritair Subcomite voor de steenbakkerij van de provincies

Oost- en West-Vlaanderen

114.02 Paritair Subcomite voor de steenbakkerij van de provincie

Antwerpen

114.03 Paritair Subcomite voor de steenbakkerij van de provincie

Limburg en van Vlaams-Brabant

114.04 Paritair Subcomite voor de steenbakkerij van de provincies Luik,

Luxemburg, Namen en Henegouwen en van

Waals-Brabant

115 Paritair Comite voor het glasbedrijf

116 Paritair Comite voor de scheikundige nijverheid

117 Paritair Comite voor de petroleumnijverheid en -handel

118 Paritair Comite voor de voedingsnijverheid

119 Paritair Comite voor de handel in voedingswaren

120 Paritair Comite voor de textielnijverheid en het breiwerk

120.01 Paritair Subcomite...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT