Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen. - Mutatie Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 6 oktober 2008 wordt de heer Ingelbrecht, Stefaan W.J.J., inspecte

Belastingen en Invordering

Administratie der Douane en Accijnzen. - Mutatie

Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 6 oktober 2008 wordt de heer Ingelbrecht, Stefaan W.J.J., inspecteur bij een fiscaal bestuur te Antwerpen, met ingang van 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT