Bepaling Interpretatieregels - Artikel 34 van Huishoudelijk reglement van de Controlecommissie van de verkiezingsuitgaven en mededelingen (VERTALING), de 22 janvier 2013

Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI