Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw Interlokale samenwerking en locale openbare bedrijven Bij besluit van 21 november 2002 hecht de Vlaamse minister van Bin

Interlokale samenwerking en locale openbare bedrijven

Bij besluit van 21 november 2002 hecht de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken zijn goedkeuring aan de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Patrimonium Bierbeek door de gemeenteraad van Bierbeek op 29 augustus 2002.

Bij besluit van 21 november 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken wordt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W. van Kortrijk, gemachtigd om, bij wijze van toetreding, lid te worden van "v.z.w. Mentor", een vereniging overeenkomstig hoofdstuk XII ter van de organieke wet op de O.C.M.W.'s van 8 juli 1976.

Bij besluit van 26 november 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken wordt de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort : "WVI", Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van gronden, met een totale oppervlakte van 4 ha 21 a 99 ca gelegen in Oudenburg er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van het bedrijventerrein A-10 L.O.

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

Bij besluit van 29 november 2002 hecht de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken zijn gedeeltelijke goedkeuring aan de wijzigingen die de intercommunale vereniging INTERGAS in haar statuten heeft aangebracht op de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2002.

Bij besluit van 29 november 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, wordt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen - IOK - Antwerpseweg 1, 12440 Geel, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van goederen, groot 82 a 46 ca gelegen in Meerhout er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de realisatie van de sociale verkaveling Grasheuvel 2.

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

Bij besluit van 29 november 2002 van de Vlaamse minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI