Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 6 juni 2011 worden benoemd in de graad van commissaris van politie bij de Algemene Inspectie

Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

Benoeming

Bij ministerieel besluit d.d. 6 juni 2011 worden benoemd in de graad van commissaris van politie bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

- met ingang van 1 april 2010 :

Metens, Corinne;

Wouters, Koenraad;

- met ingang van 1 april 2011 :

De Bruyn, Patrick;

Van Den Block, Rudi;

Van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT