Personeel Bij ministeriële besluiten van 21 juni 2011, die uitwerking hebben op 1 juni 2010, worden Mevr. Ingrid Demeyer en Mevr. Corine Gilbert, alsook de heren Christophe Figlioli, Laurent Kaus en

Personeel

Bij ministeriële besluiten van 21 juni 2011, die uitwerking hebben op 1 juni 2010, worden Mevr. Ingrid Demeyer en Mevr. Corine Gilbert, alsook de heren Christophe Figlioli, Laurent Kaus en Thierry Van Cauwenberg, definitief benoemd tot de graad van attaché.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011, dat uitwerking heeft op 15 april 2010, wordt de heer Manuel De Nicolo definitief benoemd tot de graad van attaché.

Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2011, die uitwerking hebben op 1 juli 2010, worden Mevr. Maïté Massaer en de heer Louis Nicodème definitief benoemd tot de graad van attaché.

Bij besluit van de directeur-generaal van 28 juni 2011 is de heer Paul Chapelle, eerste attaché, pensioengerechtigd vanaf 1 december 2011.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT