Individuele vergunning voor delevering van elektriciteit EF-2023-0036ter Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023 wordt aan de nv TotalEnergies Power & Gas Belgium

Individuele vergunning voor delevering van elektriciteit EF-2023-0036ter

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023 wordt aan de nv TotalEnergies Power & Gas Belgium, met ondernemingsnummer 0859.655.570, een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 april...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT