Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg, de 3 mai 2023

Artikel M.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2023 (basis december 2014):

Indices Février 2023 Moyenne mobile 3 mois Indexcijfers Februari 2023 Voortschrijdend gemiddelde 3 maanden
tourisme d'un jour 121,32 121,92 dagtoerisme 121,32 121,92
séjour international de max. 6 jours 123,93 123,19 internationale verblijfsreis max. 6 dagen 123,93 123,19
séjour international de plus de 6 jours 125,15 125,16 internationale verblijfreis meer dan 6 dagen 125,15 125,16
navette internationale 120,81 121,76 internationale pendel 120,81 121,76
voyage sports d'hiver 124,59 124,14 skireis 124,59 124,1
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT