Indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg, de 1 mars 2023

Artikel M.

Indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2023 (basis december 2014):

Indices
mars 2023

Moyenne mobile
3 mois
Indexcijfers
maart 2023

Voortschrijdend gemiddelde
3 maanden
Tourisme d'un jour 122,14 121,98 Dagtoerisme 122,14 121,98
Séjour international de max. 6 jours 124,66 124,26 Internationale verblijfsreis ten hoogste 6 dagen 124,66 124,26
Séjour international de plus de 6 jours 125,27 125,43 Internationale verblijfsreis meer dan 6 dagen 125,27 125,43
Navette internationale 121,24 121,64 Pendel 121,24 121,64
Voyage sports d'hiver 125,12 124,76 Skireis 125,12 1
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT