Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), de 1 mai 2022

Artikel M.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongeregeld vervoer) voor de maand mei 2022 (Indices met basis 100 = 1 december 2014):

Indexcijfers Mei 2022 Voortschrijdend gemiddelde 3 maanden
dagtoerisme 115,71 114,29
internationale verblijfsreis max. 6 dagen 118,28 116,62
internationale verblijfreis meer dan 6 dagen 120,36 118,45
internationale pendel 118,25 116,03
skireis 117,75 116,22
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT