Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2021, van April 30, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2021

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2021, 110.88 punten bedraagt, tegenover 110.51 punten in maart 2021, hetgeen een stijding van 0.37 punt of 0.33 % betekent.

De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 110.93 punten voor de maand april 2021.

De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 108.35 punten voor de maand april 2021.

Produit ou service Mars -
Maart (2013 = 100)
Avril
-
April
(2013 = 100)
Product of dienst
01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 109.88 110.91 01.Voeding en niet-alcoholische dranken
01.1. Produits alimentaires 109.39 110.81 01.1. Voeding
01.1.1. Pain et céréales 107.12 107.45 01.1.1. Brood en granen
01.1.2. Viandes 109.71 111.72 01.1.2. Vlees
01.1.3. Poissons et fruits de mer 121.29 121.84 01.1.3. Vis en zeevruchten
01.1.4. Lait, fromage et oeufs 108.64 107.91 01.1.4. Melk, kaas en eieren
01.1.5. Huiles et graisses 123.86 122.29 01.1.5. Oliën en vetten
01.1.6 Fruits 105.82 110.29 01.1.6. Fruit
01.1.7. Légumes 105.00 109.85 01.1.7. Groenten
01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 108.69 108.24 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed
01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. 106.71 105.72 01.1.9. Voeding n.e.g.
01.2. Boissons non alcoolisées 114.24 111.39 01.2. Alcoholvrije dranken
01.2.1. Café, thé et cacao 109.17 107.91 01.2.1. Koffie, thee en cacao
01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes 115.71 112.33 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap
02. Boissons alcoolisées et tabac 132.21 133.92 02. Alcoholische draken en tabak
02.1. Boissons alcoolisées 123.23 124.29 02.1. Alcoholische dranken
02.1.1. Spiritueux 129.49 126.06 02.1.1. Gedistilleerde draken
02.1.2. Vin 123.07 124.90 02.1.2. Wijn
02.1.3 Bière 121.19 122.07 02.1.3. Bier
02.2. Tabac 149.82 153.21 02.2. Tabak
02.2.0. Tabac 149.82 153.21 02.2.0. Tabak
03. Articles d'habillement et chaussures 104.92 104.96 03. Kleding en schoeisel
03.1. Articles d'habillement 105.01 105.10 03.1. Kleding
03.1.1. Tissus pour habillement 101.96 102.02 03.1.1. Kledingstoffen
03.1.2. Vêtements 104.66 104.75 03.1.2. Kleding
03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement 108.68 108.89 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren
03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement 118.65 118.66 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding
03.2. Chaussures 104.62 104.46 03.2. Schoeisel
03.2.1. Chaussures diverses 104.37 104.21 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel
03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures 119.30 119.30 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen
04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 108.94 109.07 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen
04.1. Loyers effectifs 111.83 111.76 04.1. Werkelijke woninghuur
04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires 111.49 111.41 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders
04.1.2. Autres loyers effectifs 120.09 120.13 04.1.2. Andere werkelijke huur
04.3. Entretien et réparations des logements 113.59 113.41 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning
04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements 113.40 113.09 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning
04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement 113.70 113.72 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning
04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement 127.76 127.77 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning
04.4.1. Alimentation en eau 117.56 117.56 04.4.1. Leidingwater
04.4.2. Collecte des ordures ménagères 144.35 144.35 04.4.2. Afvalophaling
04.4.3. Collecte des eaux usées 133.15 133.15 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering
04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. 116.59 116.62 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.
04.5. Electricité, gaz et autres combustibles 99.87 100.36 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen
04.5.1. Electricité 143.03
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT