1 JULI 2011. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de aanwijzing van de intercommunales IEH, GASELWEST, ALE, IDEG en AIESH als distributienetbeheerders wordt verlengd

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende de gasnetbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 waarbij de intercommunale IEH als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Celles (voor de voormalige gemeenten Molenbaix, Popuelles en Velaines), Elzele (uitsluitend de voormalige gemeenten Lahamaide, Wodecq) en Frasnes-lez-Anvaing (uitsluitend de voormalige gemeenten Buissenal, Cordes, Forest, Frasnes-lez-Buissenal, Hercquegies, Hacquegnies, Montroeul-au-bois, Moustier en OEudeghien) aangewezen wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 waarbij de intercommunale GASELWEST als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Celles (uitsluitend de voormalige gemeenten Celles, Escanaffes en Pottes), Komen-Waasten, Elzele (uitsluitend voor de voormalige gemeente Elzele), Frasnes-lez-Anvaing (uitsluitend de voormalige gemeenten Anvaing, Arc-Wattripont, Dergneau en Saint-Sauveur) en Mont de l'Enclus aangewezen wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 waarbij de intercommunale GASELWEST als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van Celles (secties Celles, Escanaffles, Pottes), Komen-Waasten en Mont-de-l'Enclus aangewezen wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 waarbij de intercommunale AIESH als elektriciteitsdistributienetbeheerder op het grondgebied van de gemeente Froidchapelle en van de stad Couvin (uitsluitend de voormalige gemeenten Aublain, Brûly-de-Pesche, Cul-des-Sarts, Dailly, Gonrieux, Brûly-de-Couvin, Pesche, Petite-Chapelle, Prescgaux) aangewezen wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 waarbij de intercommunale IDEG als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Couvin (Boussu-en-Fagnes, Couvin, Frasnes-lez-Couvin, Mariembourg en Petigny) aangewezen wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 waarbij de intercommunale ALE als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Luik (met uitzondering van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT