Koninklijk besluit betreffende de identifikatie en de registratie van honden. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-06-1995 en tekstbijwerking tot 07-06-2004), de 17 novembre 1994

(opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------BEELD :KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-08-1998 GEPUBL. OP 28-08-1998(GEWIJZIGDE ART. : 2;10;13;16;17;18)---------------------------------------------------OPGEHEVEN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT