Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoete. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 1 septembre 2023

Artikel M.

De lijst der referte-indexen van de maand september 2023 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3.620

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3.256

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 3.002

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2.914

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2.923

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2.959

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 3.013

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 3.086

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 3.166

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 3.241

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld


Periodiciteit
Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A 0.2968 0.8930 1.7939
B 0.2674 0.8042 1.6150
C 0.2468 0.7422 1.4899
D 0.2396 0.7207 1.4465
E 0.2404 0.7229 1.4510
F 0.2433 0.7317 1.4687
G 0.2477 0.7449 1.4953
H 0.2536 0.7627 1.5313
I 0.2601 0.7823 1.5707
J 0.2662 0.8006 1.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT