Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten - Referteindexen. Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referteindexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. Bericht., de 1 août 2023

Artikel M.

De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2023 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3.672

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3.187

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2.995

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2.958

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2.911

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2.877

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2.902

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2.971

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 3.062

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 3.150

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld


Periodiciteit
Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A 0.3010 0.9056 1.8194
B 0.2618 0.7874 1.5810
C 0.2462 0.7405 1.4865
D 0.2432 0.7314 1.4682
E 0.2394 0.7199 1.4451
F 0.2366 0.7116 1.4283
G 0.2387 0.7177 1.4406
H 0.2443 0.7346 1.4746
I 0.2517 0.7569 1.5195
J 0.2588 0.7784 1.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT