Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 1 juillet 2023

Artikel M.

De lijst der referte-indexen van de maand juli 2023 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,614

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3,164

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,982

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2,950

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2,901

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2,856

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2,869

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2,929

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 3,013

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 3,093

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Périodicité Periodocoteot
Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle
A 0,2963 0,8915 1,7910 A 0,2963 0,8915 1,7910
B 0,2599 0,7818 1,5697 B 0,2599 0,7818 1,5697
C 0,2452 0,7373 1,4800 C 0,2452 0,7373 1,4800
D 0,2426 0,7295 1,4643 D 0,2426 0,7295 1,4643
E 0,2386 0,7175 1,4401 E 0,2386 0,7175 1,4401
F 0,2349 0,7065 1,4179 F 0,2349 0,7065 1,4179
G 0,2360 0,7097 1,4244 G 0,2360 0,7097 1,4244
H 0,2409 0,7243 1,4539 H 0,2409 0,7243 1,4539
I 0,2477 0,7449 1,4953 I 0,2477 0,7449 1,4953
J 0,2542 0,7644 1,5347 J 0,2542 0,7644 1,5347

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT