Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 25 mai 2023

Artikel M.

De lijst der referte-indexen van de maand mei 2023 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,252

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2,829

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,680

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2,719

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2,740

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2,736

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2,773

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2,852

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 2,953

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 3,051

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Périodicité Periodocoteot
Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle
Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A 0,2670 0,8033 1,6130 A 0,2670 0,8033 1,6130
B 0,2327 0,6999 1,4046 B 0,2327 0,6999 1,4046
C 0,2206 0,6634 1,3311 C 0,2206 0,6634 1,3311
D 0,2238 0,6729 1,3504 D 0,2238 0,6729 1,3504
E 0,2255 0,6781 1,3607 E 0,2255 0,6781 1,3607
F 0,2252 0,6771 1,3588 F 0,2252 0,6771 1,3588
G 0,2282 0,6862 1,3770 G 0,2282 0,6862 1,3770
H 0,2346 0,7055 1,4160 H 0,2346 0,7055 1,4160
I 0,2428 0,7302 1,4658 I 0,2428 0,7302 1,4658
J 0,2508 0,7542 1,5140 J 0,2508 0,7542 1,5140

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT