Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 18 janvier 2023

Artikel M.

De lijst der referte-indexen van de maand januari 2023 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,717

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2,529

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,469

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2,529

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2,586

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2,603

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2,646

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2,737

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 2,842

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 2,933

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Periodocoteot
Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A 0,2236 0,6724 1,3494
B 0,2083 0,6263 1,2566
C 0,2035 0,6116 1,2270
D 0,2083 0,6263 1,2566
E 0,2130 0,6403 1,2847
F 0,2144 0,6445 1,2931
G 0,2179 0,6550 1,3144
H 0,2253 0,6773 1,3593
I 0,2338 0,7031 1,4110
J 0,2412 0,7253 1,4559

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT