Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. Bericht, de 21 novembre 2022

Artikel M.

Federaal Agentschap van de Schuld

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht

De lijst der referte-indexen van de maand november 2022 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,162

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2,114

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,151

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2,287

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2,425

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2,514

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2,596

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2,698

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 2,806

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 2,907

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Periodiciteit
Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A 0,1784 0,5362 1,0752
B 0,1745 0,52
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT