Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 19 août 2021

Artikel M. Federaal Agentschap van de Schuld

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht

De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2021 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,640

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,699

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,718

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,670

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,593

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,516

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : - 0,432

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : - 0,331

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : - 0,224

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : - 0,121

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Périodicité Periodiciteit
Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A - 0,0535 - 0,1604 - 0,3205 A - 0,0535 - 0,1604 - 0,3205
B - 0,0584 - 0,1752 - 0,3501 B - 0,0584 - 0,1752 - 0,3501
C - 0,0600 - 0,1800 - 0,3596 C - 0,0600 - 0,1800 - 0,3596
D - 0,0560 - 0,1679 - 0,3356 D - 0,0560 - 0,1679 - 0,3356
E - 0,0496 - 0,1486 - 0,2969 E - 0,0496 - 0,1486 - 0,2969
F - 0,0431 - 0,1293 - 0,2583 F - 0,0431 - 0,1293 - 0,2583
G - 0,0361 - 0,1082 - 0,2162 G -
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT