Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 15 juin 2021

Artikel M.

Federaal Agentschap van de Schuld

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht

De lijst der referte-indexen van de maand juni 2021 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,645

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,640

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,607

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,528

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,421

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,316

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : - 0,211

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : - 0,097

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,020

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,127

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Periodiciteit
Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A - 0,0539 - 0,1616 - 0,3230
B - 0,0535 - 0,1604 - 0,3205
C - 0,0507 - 0,1521 -
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT