Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, van February 17, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M. De lijst der referte-indexen van de maand februari 2021 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,628

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,676

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,692

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,664

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,617

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,562

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : - 0,504

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : - 0,433

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : - 0,357

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : - 0,281

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Périodicité Periodiciteit
Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A - 0,0525 - 0,1574 - 0,3145 A - 0,0525 - 0,1574 - 0,3145
B - 0,0565 - 0,1694 - 0,3386 B - 0,0565 - 0,1694 - 0,3386
C - 0,0579 - 0,1735 - 0,3466 C - 0,0579 - 0,1735 - 0,3466
D - 0,0555 - 0,1664 - 0,3326 D - 0,0555 - 0,1664 - 0,3326
E - 0,0516 - 0,1546 - 0,3090 E - 0,0516 - 0,1546 - 0,3090
F - 0,0470 - 0,1408 - 0,2814 F - 0,0470 - 0,1408 - 0,2814
G - 0,0421 - 0,1262 - 0,2523 G - 0,0421 - 0,1262 - 0,2523
H - 0,0362 - 0,1084 - 0,2167 H - 0,0362 - 0,1084 - 0,2167
I - 0,0298 - 0,0894 - 0,1787 I - 0,0298 - 0,0894 - 0,1787
J - 0,0234 - 0,0703 - 0,1406 J - 0,0234 - 0,0703 - 0,1406

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT