Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, van 19 december 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

De lijst der referte-indexen van de maand december 2018 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,577

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,500

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,394

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,235

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,015

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 0,230

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 0,433

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 0,592

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,723

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,834

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Periodiciteit
Index Maandelijks Trimestrieel Semestriel
A - 0,0482 - 0,1446 - 0,2889
B - 0,0418 - 0,1251 - 0,2503
C - 0,0329 - 0,0986 - 0,1972
D - 0,0196 - 0,0588 - 0,1176
E - 0,0013 - 0,0038 - 0,0075
F 0,0191 0,0575 0,1149
G 0,0360 0,1081 0,2163
H 0,0492 0,1477 0,2956
I 0,0601 0,1803 0,3608
J 0,0692 0,2079 0,4161

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT