Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit va

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid

Bij ministerieel besluit van 15 juni 2011 :

worden de cursussen van niveau B van de aanvullende specifieke vorming tot coördinator betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en het specifieke examen niveau B, ingericht door de « Formation P.M.E. Liège-Huy-Waremme »...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT