Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, dat uitwerking heeft op 1 juni 2003, wordt de heer Wolf, Sylvain, eervol ontslag verleend uit zijn am

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, dat uitwerking heeft op 1 juni 2003, wordt de heer Wolf, Sylvain, eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Leidend ambtenaar van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Hij wordt ertoe gemachtigd met ingang...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT