Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Beheers-comité. - Ontslag en benoeming van de werkende leden Bij koninklijk besluit van 15 december 2021 dat in werking treedt op 1 januari 2022: -

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Beheers-comité. - Ontslag en benoeming van de werkende leden

Bij koninklijk besluit van 15 december 2021 dat in werking treedt op 1 januari 2022:

- wordt aan de heer Ivo Van Damme eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

- wordt Mevrouw Hanne De Roo, benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging van de heer Ivo Van Damme, vanaf 1 januari 2022.

- wordt aan de heer Kris Rosier eervol...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT