Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij

 
GRATIS UITTREKSEL

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2021 wordt de uitoefening van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal (loonschaal 2) bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de heer Eric Teunkens verlengd voor een periode van zes maanden, van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

Het beroep tot nietigverklaring...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT