Hoofdcommissaris van politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2023 wordt Eerste hoofdcommissaris Claude VANDEPITTE aangewezen voor een termijn van vijf jaar als lid en leidend

Hoofdcommissaris van politie. - Aanwijzing

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2023 wordt Eerste hoofdcommissaris Claude VANDEPITTE aangewezen voor een termijn van vijf jaar als lid en leidend hoger officier van het Administratief-Technisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT