Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juni 2011, wordt het mandaat van de heer Van Parys, Erik, als korpschef van de lokale politie van de politiez

Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juni 2011, wordt het mandaat van de heer Van Parys, Erik, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Bredene/De Haan met ingang van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT