Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Hardy, Gilbert, tot korpschef van de lokale politie van

 
GRATIS UITTREKSEL

Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Hardy, Gilbert, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Wavre, met ingang...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT