Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt het mandaat van de heer CAESTECKER Philip als korpschef van de lokale politie van de politiezon

Hoofdcommissaris van politie

Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt het mandaat van de heer CAESTECKER Philip als korpschef van de lokale politie van de politiezone Oostende met ingang van 1 augustus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT