Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011 wordt het mandaat van de heer Simonis, Marcel, als korpschef van de lokale politie van de politiezone

Hoofdcommissaris van politie

Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011 wordt het mandaat van de heer Simonis, Marcel, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Vesdre, met ingang van 3 oktober 2011...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT