Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 juli 2011 wordt het mandaat van de heer De Bruyn, Patrick, als korpschef van de lokale politie van de politie

Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit d.d. 19 juli 2011 wordt het mandaat van de heer De Bruyn, Patrick, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Dilbeek met ingang van 21...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT