Eervol ontslag Bij besluit van 26 juni 2002 van de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt aan Mevr. Anni Snoecx, adviseur-generaal bij de Hoge Raad voor de Justitie, eervol onts

Eervol ontslag

Bij besluit van 26 juni 2002 van de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt aan Mevr. Anni Snoecx, adviseur-generaal bij de Hoge Raad voor de Justitie, eervol ontslag verleend uit haar ambt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT