Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten). - Machtiging Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, tege

Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten). - Machtiging

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregeld vervoerdiensten te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT