Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 8 april

Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 8 april 2011 :

Leopoldsorde

Commandeur

De heer Servaes, Hugo, T.F., adviseur-cultuurpactinspecteur.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde

Officier

De heer Depré, Stephan, adviseur.

Gouden Palmen

Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT